Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho
Thăm và tiếp đoàn các tôn giáo chúc Tết 2017Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016Thăm chúc Tết năm 2016Thăm chúc Tết năm 2015
Thăm chúc Tết năm 2014Ban Tôn giáo Tổng kết năm 2013Lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở