Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO - 63 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (02/8/1955 – 02/8/2018)

Ngày 02/08/2018 16:46 đăng bởi uthau

 Ảnh: từ Cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ

(Xem chi tiết)

Tìm hiểu về An cư kiết hạ trong Phật giáo

Ngày 24/05/2018 10:25 đăng bởi vantuan

(Xem chi tiết)

Đôi nét về Ban Tôn giáo

Ngày 22/01/2015 14:44 đăng bởi hoaison

         
        Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ là cơ  quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo 

(Xem chi tiết)