Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Các nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng của Cần Thơ

GS. Trịnh Xuân Thuận nói về tinh thần khoa học của Phật giáo

Ngày 13/05/2012 00:09 đăng bởi admin

     Nhà khoa học làm những cuộc quan sát, thí nghiệm. Trong Phật giáo, con người tự thí nghiệm lấy chính mình. Họ tự tìm lấy con đường của họ. Tôi đã đối thoại với Matthieu Ricard, nói chung, chúng tôi đã tìm ra rất nhiều sự đồng nhất. Trong giáo lý Phật giáo, sự tương thuộc là khái niệm cơ bản. Khái niệm này thể hiện khắp muôn nơi.

Thí dụ trong khoa học hiện đại, người ta xác định rằng chúng ta là những bụi sao, sinh ra từ ngôi sao, phụ thuộc vào ngôi sao. Darwin tuyên bố chúng ta là bà con với động vật, với động vật linh trưởng v.v… Chúng ta đích thực là anh em của sư tử trong đồng cỏ, chúng ta mang cùng chung với vũ trụ một phả hệ. Một hạt cát mang tất cả lịch sử vũ trụ và lịch sử này dẫn lối cho chúng ta...

(Xem chi tiết)

Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý

Ngày 04/03/2014 10:17 đăng bởi admin

       Tỉnh Cần Thơ có 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hoà Hảo. Sự hình thành và phát triển các tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ khá đa dạng.

(Xem chi tiết)