Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thới Bình

Ngày 05/12/2018 15:52 đăng bởi quocviet

(Xem chi tiết)

10. Di tích lịch sử văn hóa đình Thường Thạnh

Ngày 24/03/2014 08:20 đăng bởi nguyenkiet

          

     Đình thần làng Thường Thạnh tọa lạc bên rạch Cái Răng, thuộc phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP. Cần Thơ). Năm 2008 có quyết định công nhận “Di tích lịch sử - văn hóa” của UBND.TP Cần Thơ. 

(Xem chi tiết)

9. Di tích Lịch sử văn hóa Linh Sơn Cổ miếu

Ngày 24/03/2014 08:21 đăng bởi nguyenkiet

 

(Xem chi tiết)

8. Di tích Lịch sử văn hóa đình thần Thuận Hưng

Ngày 04/03/2014 11:01 đăng bởi nguyenkiet

      Đình Thuận Hưng, tọa lạc khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp thành phố (Quyết định số 2706/QĐ-UBND, ngày 12/12/2006).

(Xem chi tiết)
Các trang: 123