Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ - Các tổ chức tôn giáo phát huy vài trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 01/03/2021 09:31 đăng bởi vantuan


     Thành phố Cần Thơ, hiện có 27 tổ chức thuộc 13 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với 512.680 tín đồ, 503 chức sắc, 1.445 chức việc và 387 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Từ khi phát hiện dịch Covid-19, cho đến nay phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam trong khó khăn hoạn nạn, đồng hành cùng dân tộc. Các tôn giáo thể hiện tinh thần nhập thế bằng cách tham gia những hoạt động nhằm góp phần cứu nhân độ thế. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào các tôn giáo đã đóng góp nguồn lực to lớn cùng với chính quyền và Nhân dân cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.

Đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 3 trong cộng đồng từ ngày 28/1/2021 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành cùng toàn dân chung tay nỗ lực khống chế dịch bệnh. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch và kêu gọi nhân dân hưởng ứng chung tay với các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần ổn định, phát triển xã hội.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố đã ban hành tất cả 10 văn bản (Công văn số 95/BTG-HCTH ngày 01/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 100/BTG-NV2 ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 106/BTG-NV2 ngày 23/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 110/BTG-NV2 ngày 29/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tinhg hình mới; Công văn số 219/BTG-HCTH ngày 04/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 248/BTG-HCTH ngày 04/9/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình mới; Công văn số 276/BTG-HCTH ngày 07/10/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn Số 354/BTG-HCTH ngày 09/12/2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 27/BTG-HCTH ngày 28/01/2021 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 31/BTG-HCTH ngày 11/02/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2021), gửi đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố để thông tin, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đi đôi với việc phòng chống dịch theo quy định của các ngành chức năng và nhắc nhỡ, đề nghị tạm dừng một số hoạt động tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, các tổ chức tôn giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các ngành chức năng, thực hiện các văn bản của Ban Tôn giáo thành phố trong công tác phòng chống dịch, chấp hành các quy định về hoạt động tôn giáo trong tình hình dịch Covid -19 và thông báo của Giáo hội, Hội thánh các tổ chức tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Baha’i,…) trên địa bàn thành phố đều có ban hành thông báo, thông bạch, công văn gửi đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để chỉ đạo và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động bà con tín đồ trong thực hiện công tác phòng chống dịch - 19 khi tham gia các hoạt động tôn giáo và trong cộng đồng (Thông báo số 11/TB-BTS ngày 02/02/2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, về việc thực hiện các biện pháp phòng  chống Covid - 19; Thông báo số 02/TB-TGMCT ngày 30/01/2021 của Toà Giám mục Cần Thơ, về việc phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới; Công văn số 025/2020/HĐTT/VN ngày 8/8/2020 của Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam, về việc phòng chống dịch Covid -19; Thông báo số 03/TB-TGMCT ngày 25/02/2021 của Tòa Giám mục Cần Thơ về việc ngày giỗ của Tôi Tớ Chúa Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp;…). Tạm dừng các hoạt động cử hành Thánh lễ, sinh hoạt cộng đoàn, lễ Phục sinh, lễ Phật đản, các cuộc lễ riêng của từng tôn giáo,…Để đảm bảo tốt việc phòng chống dịch và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ các tôn giáo đã tổ chức các cuộc lễ bằng hình thức trực tuyến (online), cầu nguyện tại nhà, cúng dường qua ví điện tử Momo,… Các việc làm trên đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong việc kịp thời hưởng ứng, chung tay cùng chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa ghi nhận có ca mắc Covid - 19 trong cộng đồng. Đó là thành công, có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tuyên truyền cho tín đồ, chấp hành các quy định của Nhà nước, địa phương về phòng chống dịch bệnh, các tổ chức tôn giáo đã chung tay, góp sức cùng với chính quyền trong công tác từ thiện xã hội. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã tích cực vận động, quyên góp, tổ chức các hoạt động từ thiện giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid - 19 với số tiền 8.953.956.000 đồng và có nhiều mô hình, sáng kiến hay như: “siêu thị 0 đồng”, cây ATM gạo, may khẩu trang,…Đó chỉ là một số hoạt động tiêu biểu của các tổ chức tôn giáo, trong phạm vi của bài viết, còn rất nhiều mô hình hay và việc làm thiết thực của các tổ chức tôn giáo chưa kịp thống kê và cập nhật, với phương châm sống “tốt đời đẹp đạo” các tổ chức tôn giáo đã đóng góp ngày một nhiều hơn, thiết thực hơn cùng với chính quyền các cấp chăm lo đời sống của Nhân dân. Thành phố, luôn trân trọng ghi nhận, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo phát huy các nguồn lực vào công tác an sinh, từ thiện xã hội.

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, do đó các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố cần nổ lực tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt quy định của các cơ quan chức năng “Thông điệp 5K”, tích cực đóng góp nguồn lực quan trọng của mình trong cuộc chiến với dịch Covid - 19 “chống dịch như chống giặc”, cùng thành phố hoàn thành mục tiêu kép là vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố./. 

                                                      TVP 

TIN ĐÃ ĐƯA