Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo các Quận, Huyện

LÃNH ĐẠO QUẬN BÌNH THỦY THĂM BAN TRỊ SỰ HỘI QUÁN HƯNG TUYỀN TỰ

Ngày 12/10/2020 09:42 đăng bởi pnvbinhthuy

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Đức Tông Sư Minh Trí viên tịch. Ngày 09/10/2020 Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo-dân tộc quận Bình Thủy và phường Bình Thủy đến thăm Ban Trị sự Hội quán Hưng Tuyền Tự  thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Bà Huỳnh Thị Lài - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận thay mặt đoàn, phát biểu thăm hỏi Ban Trị sự Hội quán Hưng Tuyền tự, động viên các vị chức sắc, chức việc, đội ngũ lương y, y sĩ, y sinh và hội viên của Hội quán luôn gương mẫu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng các hoạt động của Hội quán theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tôn chỉ hành đạo và đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Thay mặt Ban Trị sự - Ông Thái Bình Nuôi, phát biểu cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể của quận và phường Bình Thủy. Đồng thời ông khẳng định từng thành viên trong Ban Trị sự sẽ gương mẫu thực hiện và vận động bà con tín đồ thuộc Tịnh độ Cư sĩ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phát động./.

                                                  Phòng Nội vụ

TIN ĐÃ ĐƯA