Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo các Quận, Huyện

Đại hội nhơn sanh lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Họ đạo Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

Ngày 02/10/2020 14:35 đăng bởi pnvphongdien

      Ngày 28/10/2020, tại Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo, xã Tân Thới, huyện Phong Điền tổ chức Đại hội nhơn sanh lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

       Tham dự Đại hội có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Nội vụ, Công an huyện và đại diện chính quyền địa phương xã Tân Thới.

      Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo trực thuộc Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh tòa thánh Long Châu, trong nhiệm kỳ vừa qua, Họ đạo luôn gắn liền cùng Hội thánh từ việc liên giao hành đạo, việc tham gia học tập luật đạo, luật đời; hoàn thành tốt các mặt đạo sự nơi Thánh Tịnh; giữ mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương các cấp. Ngoài ra, Họ đạo còn vận động tín hữu hưởng ứng tốt các phong trào thi đua do địa phương phát động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 290.000.000 đồng. Đại hội đã bầu ra Ban Cai quản gồm 05 vị do bà Võ Thị Hạnh Diệu, Chánh Hội trưởng và Ban Trị sự gồm 03 vị, do ông Phạm Sơn Tùng, Chánh Trị sự. 

      Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới đã phát biểu chúc mừng Đại hội, ghi nhận những đóng góp của Họ đạo cho sự phát triển chung của địa phương, đề cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cũng như góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2019-2020 của xã Tân Thới./.

Mộng ThơTIN ĐÃ ĐƯA