Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo các Quận, Huyện

ĐẠI HỘI NHƠN SANH HỌ ĐẠO THÁNH TỊNH CHIẾU MINH MINH NGUYỆT LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 28/09/2020 15:52 đăng bởi pnvbinhthuy

Thực hiện theo hướng dẫn Châu Tri số 04/BTT.2020 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh – Tòa Thánh Long Châu và được sự chấp thuận của Chính quyền các cấp, sáng ngày 28/9/2020 tại Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt tổ chức Đại hội nhơn sanh, bầu Ban Cai quản và Ban Trị sự (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Hơn 60 đại biểu tham dự, đại diện Ban Tôn giáo thành phố, UBMTTQVN quận, Phòng Nội vụ quận, phường Trà Nóc, các tôn giáo khác và tín đồ trong họ đạo tham dự.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài việc hướng dẫn tín đồ tham gia các khóa hạnh đường do Hội thánh tổ chức, Ban Cai quản - Ban Trị sự Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt còn vận động tín đồ hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội do địa phương phát động với tổng kinh phí 73.200.000 đồng. Đại hội đã bầu ra Ban Cai quản có 05 vị do bà Lê Thị Mỹ Vân làm Trưởng ban và Ban Trị sự có 03 vị do bà Lư Thị Cẩm Nhung làm Chánh Trị sự.

Ông Tăng Giang Sơn - Chủ tịch MTTQVN phường Trà Nóc, thay mặt lãnh đạo phường Trà Nóc ghi nhận thành quả đạo sự của Ban Cai quản - Ban Trị sự Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt và bà con tín đồ Cao Đài Chiếu Minh Long Châu phường Trà Nóc trong nhiệm kỳ qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ mới, ông mong muốn Ban Cai quản - Ban Trị sự cùng bà con tín đồ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đề cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh tại cơ sở thờ tự… chung tay giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị./.

                                                                  Kiểu

TIN ĐÃ ĐƯA