Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

Một số kết quả nổi bật qua 5 năm hoạt động đạo sự của Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ phật hội Việt Nam thành phố Cần Thơ (2013-2018)

Ngày 05/01/2019 09:50 đăng bởi quocviet

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã được Nhà nước công nhận là Tổ chức tôn giáo theo quyết định số 207/QĐ-TGCP ngày 27/11/2007 của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Cần Thơ có 9 Hội quán với  61 chức việc, 10.800 tín đồ, đến nay đã trãi qua 02 kỳ đại hội. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Trị sự thành hội đã đạt được một số kết quả hoạt động đạo sự nổi bật sau:

- Về y tế phước thiện: tổng số y sĩ, y sinh trong thành phố là 45 vị, trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành y học cổ truyền, với sự quan tâm của các cấp chính quyền đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt tôn giáo và y học cổ truyền theo quy định của pháp luật và ngành y tế, tích cực tham gia thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế với sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà hảo tâm về tài lực, vật lực, tìm dược liệu để điều trị bệnh cho bệnh nhân; trong 05 năm qua có 344.687 bệnh nhân đến chẩn mạch và điều trị với 2.096.529 thang thuốc, châm cứu 162.276 người, trị giá thành tiền là 18.401.045.000. Đặc biệt tại Thốt Nốt, Hội quán Hưng Nhứt tự vận động các bác sĩ, các nhà hảo tâm khám chữa bệnh miễn phí bằng thuốc tây cho 28.942 bệnh nhân với tổng giá trị 2.280.980.000đ.

Ngoài nhiệm vụ giúp đời bằng những thang thuốc Đông + Tây phước thiện, Ban Trị sự còn quan tâm đến công tác xã hội như chẩn tế, hỗ trợ thiên tai lũ lụt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Về học tập chính sách pháp luật: Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm hầu hết các chức việc đều tham gia các lớp phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức quốc phòng và tuyên truyền lại cho tín đồ, vận động tín đồ tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký và thực hiện “xây dựng cơ sở thờ tự văn minh”, “chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”.

- Về học tập đạo đức: Ban Trị sự rất quan tâm việc đào tạo bồi dưỡng đạo đức cho chức việc thực hiện phước huệ song tu để làm nồng cốt cho các chi hội, đến nay thành hộ có 40 thuyết trình viên cấp I, 45 thuyết trình viên cấp 2, 02 giảng viên, 350 vị đã qua lớp giáo lý cơ bản và 05 vị đã học giáo lý cao cấp.

- Về trùng tu xây dựng: việc trung tu, xây dựng mới các Hội quán để phục vu nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được quan tâm kịp thời, trong nhiệm kỳ qua đã xây mới 03 Hội quán, trùng tu 05 Hội quán .

Đạt được những thành tích như trên là do sự đoàn kết nhất trí, sự quan tâm tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Trị sự trung ương, sự hỡ trợ tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Đề ghi nhận các thành tích đó, tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tặng 03 bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Sở Nội vụ tặng 06 giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tuân thủ pháp luật và giáo luật.

                                                                     Quốc Việt