Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Chuyên đề Nghiên cứu - chính sách tôn giáo

Phát huy và bảo tồn giá trị lễ hội truyền thống tại quận Bình Thủy

Ngày 05/01/2019 09:53 đăng bởi pnvbinhthuy

 

Tiết mục khai mạc lễ Kỳ yên hạ Điền và Tuần lễ Văn hóa- Thể thao mừng Đảng- mừng Xuân quận Bình Thủy năm 2018

Quận Bình Thủy là một trong những quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, trên địa bàn quận hiện có 05 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 02 cơ sở là di tích cấp quốc gia, hàng năm có 07 lễ hội truyền thống là lễ Kỳ yên Thượng điền, Kỳ yên Hạ điền Đình Bình Thủy, lễ cúng Thần Nông, lễ Kỳ yên Thượng điền, Kỳ yên Hạ điền Đình Thới An Đông, lễ giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, lễ Vu Lan tại Nghĩa trang Triều Châu Dương Tông Từ.

          Công tác tổ chức lễ hội của địa phương trong những năm qua được nâng chất đi vào nề nếp, đảm bảo đúng truyền thống và an toàn, văn hóa, văn minh, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham dự lễ hội, trong đó có khách tham quan. Và mới đây, lễ hội kỳ yên Đình Bình Thủy được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài các nghi thức tế lễ truyền thống, lễ hội ở Bình Thủy còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú đã tạo nên những sắc màu đặc trưng cho lễ hội góp phần bảo tồn giá trị văn hóa lễ hội và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để du lịch quận Bình Thủy phát triển kết hợp giá trị nhân văn truyền thống thông qua hệ thống di tích lịch sử văn hóa, (đặc biệt với những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích lịch sử văn hóa) kết hợp du lịch cộng đồng trong những năm tới.

PNV BÌNH THỦY

TIN ĐÃ ĐƯA