Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


MỖI TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG LUÔN LÀ TẤM GƯƠNG HƯỞNG ỨNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Các tin mới

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PHẬT LỊCH 2565

Ngày 27/05/2021 10:37 đăng bởi pnvbinhthuy

Đại lễ Phật đản PL. 2565 - DL. 2021

Ngày 26/05/2021 13:38 đăng bởi vuhoang

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2021 - PL 2565

Ngày 25/05/2021 15:01 đăng bởi pnvninhkieu