Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI