Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Các tin mới

Hướng về miền Trung

Ngày 28/10/2020 16:52 đăng bởi pnvninhkieu

Kỷ niệm 62 năm ngày Đức Tông sư Minh Trí viên tịch

Ngày 13/10/2020 08:42 đăng bởi pnvphongdien